archeologiczny


archeologiczny
archeologiczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_7}}od rz. archeologia: Badania, poszukiwania, prace, wykopaliska, zabytki archeologiczne. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • archeologiczny — przym. od archeologia Badania, poszukiwania, prace archeologiczne. Wykopaliska, zabytki, źródła archeologiczne …   Słownik języka polskiego

  • Археологические журналы. — Археологические журналы. Специальные А. ж. появились в России в середине 19 в. Археологические издания 19 ‒ начала 20 вв. были б. ч. ежегодниками. Таковы «Записки Русского (Петербургского) археологического общества» (т. 1‒14, СПБ. 1849‒65; Новая… …   Большая советская энциклопедия

  • Археологические журналы —         Специальные А. ж. появились в России в середине 19 в. Археологические издания 19 начала 20 вв. были б. ч. ежегодниками. Таковы «Записки Русского (Петербургского) археологического общества» (т. 1 14, СПБ. 1849 65; Новая серия, т. 1 12, СПБ …   Большая советская энциклопедия

  • Lviv — Lwów , Lvov , and Lemberg redirect here. For other uses, see Lwów (ship), Lvov (disambiguation), and Lemberg (disambiguation). Lviv Львів View of the historic Old Town …   Wikipedia

  • АРХЕОЛУГИЯ — (от греч. arxaios древний и logos слово, наука) отрасль ист. науки, изучающая первобытные, древние и ср. век. веществ. памятники и реконструирующая по ним прошлое человеч. об ва. Веществ. источники это прежде всего орудия произ ва и созданные с… …   Советская историческая энциклопедия

  • Archäologisches Museum Warschau — Modell der befestigten Siedlung Bródno …   Deutsch Wikipedia

  • Костжевский, Юзеф — Мемориальная доска Ю. Костжевского на здании университета в Познани Юзеф Костжевский, польск. Józef Kostrzewski (25 февраля …   Википедия

  • Якимович, Роман — Роман Якимович польск. Roman Jakimowicz …   Википедия

  • dział — m IV, D. u, Ms. dziale; lm M. y 1. «pewna dziedzina, gałąź nauki, kultury, gospodarki itp.» Chemia fizjologiczna jest działem chemii. Algebra, geometria, kombinatoryka są działami matematyki. 2. «specjalna część czasopisma, książki poświęcona… …   Słownik języka polskiego

  • gabinet — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. gabinetecie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pokój osoby zajmującej kierownicze stanowisko w jakiejś instytucji, urzędzie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gabinet kierownika. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień